Praktiske informationer

Ejendomsfunktionæren

Ejendomsfunktionæren har kontortid alle hverdage kl. 8.30-9.00.

Han har kontor med AlmenBos øvrige ejendomsfunktionærer i Skødstrup på adressen Engskovbakken 1.

Derudover kan man indtale en besked på hans telefonsvarer på tlf. 86 97 91 11, eller kontakte ham ved at sende en mail til: skoedstrup@almenbo-aarhus.dk

Ved siden af at passe denne afdeling, passer han også afdeling 49 – Engskovvænget.

Vagtordning

Hvis der opstår nødsituationer uden for normal arbejdstid f.eks. sprængt vandrør, stoppet faldstamme o. lign., og det ikke er muligt at få fat på ejendomsfunktionæren, skal der rettes henvendelse til Falcks vagtcentral.

Falcks vagtcentral kan kontaktes på telefonnummer 70 10 00 45.

Opringning til vagtordningen bedes kun foretaget, hvis det er absolut nødvendigt, da det er forbundet med meget store omkostninger for afdelingen, at rekvirere håndværkere uden for firmaernes normale åbningstid.

Skader i boligen

Skulle du komme ud for, at der opstår skader i boligen (indbrud, vand- eller brandskade og lign.), hvor der sker beskadigelse af ejendommens bygninger (lofter, vægge, gulve eller døre), skal du omgående rette henvendelse til ejendomsfunktionæren, der sørger for reparation.

Skade på private genstande/løsøre er ikke dækket af ejendommens forsikring. Du rådes derfor til at tegne en indboforsikring.

Afdelingen har følgende forsikringer: bygnings- og brandforsikring, sanitetsforsikring samt almindelig glas indtil 3 m2.

Kabel-TV

I afdelingen er der kabel-tv fra YouSee. Grundpakken betales via huslejen. 

For større pakker skal du selv tilmelde dig hos YouSee, tlf. 80 80 40 40

Merprisen for yderligere kanaler betales direkte til YouSee.

Affald

Dagrenovation, papir, batterier og glas leveres til de nedgravede containere ved nr. 88-48.

Storskrald ved fælleshus. Kode udleveres af ejendomsfunktionær.

Haveredskaber

Er til fri afbenyttelse og står i storskraldsrummet ved fælleshuset, men aflevér det straks efter brug, og sæt batteriet til græstrimmer til opladning.

 

Luft ud

Frisk luft og dermed ventilation er nødvendig for boligens, og ikke mindst beboernes sundhed.

Følg nedenstående – derved undgås mange af de ulemper og skader som manglende udluftning er årsag til:

Foretag udluftning af hele boligen ved gennemtræk i 5-10 minutter, minimum 3-4 gang i døgnet.

I boliger hvor der er klapventiler og evt. spalteventiler, skal disse altid være åbne.

Luft ud efter bad

Lad om muligt dørene stå åbne mellem de enkelte rum, så der skabes cirkulation af luften.

Følges ovenstående råd, vil man få et godt og sundt indeklima.

Det kan være en god idé, at købe et eller flere luftfugtighedsmålere, så man løbende kan følge behovet for evt. ekstra udluftninger.

Luftfugtigheden indendørs bør helst ikke være højere end 45% i vinterhalvåret og max. 60% i sommerhalvåret.

Mug og skimmel

Ved dug på den indvendige side af ruder, fjernes denne og der foretages hyppige korte udluftninger.

Brug f.eks. Klorin eller Rodalon for at minimere problemer med mug og skimmel i vinduer, i badeværelser og andre steder hvor det forekommer.

Undlad at tørre tøj i boligen.

Brug emhætte ved madlavning, hvis en sådan er installeret i boligen.